تبلیغات
مقاومت فرهنگی در برابر آسیمیلاسون وحفظ بروز رسانی فرهنگ سنتی

تورکی آذربایجانی
ما به فرهنگهای ملل احترام خواهیم گذارد
تئوریسین پان ایرانیسمی و تورک ستیزی ( محمود افشار در دوران پهلوی)
ن : آتیلا ت : سه شنبه 10 خرداد 1390 ز : 06:22 ب.ظ | +
محمود افشار:زبان تركی زبانی است كه نه تنها در اذربایجان وزنجان بلكه تا حدود همدان وقزوین هم نفوذ كرده حتی در اندرون كشور در قلب فارس كه مهد تمدن بوده است سایه هولناك خود را بر سیاه چادر های ایل قشقایی افكنده وهمواره چون گاز انبری در شمال وغرب ایران از قفقاز تا اسیای صغیر مخفیانه دهان برای بلعیدن باز كرده است پس باید هر طور شده وبه هر طریق ممكن این زبان بیگانه را از بین ببریم ..
شاید بگویند غیر از زبان تركی زبانها ولهجه های دیگری نیز در ایران مرسوم است از جمله عربی تركمنی كردی وبلوچی ولری وگیلكی ومازندرانی وجز اینها .پس این همه را چگونه میتوان از بین برد؟
نخست انكه هیچ یك از اینها جز چهاز تای اول زبان یا لهجه ای نیست كه میان ایران وهمسایگانش مشترك باشد تا به نحوی احتمال خطر خارجی برود وغیر از دوتای نخست كه اولی سامی ودومی تورانی است كلیه ی زبانهای دیگر مرسوم در ایران لهجه های ایرانی است (.حتی كردی).... وهیچ یك مانند زبان تركی خطرناك نمی باشند .با زبان تركی نمیتوان با مدارا برخورد نمود یعنی انتظار كشید كه به تدریج جای خود را به زبان فصیح ایرانی(فارسی)بدهد.
برای این كار باید هزارها كتاب ورساله دلنشین كم بها به زبان فارسی به خصوص در اذربایجان وخوزستان منتشر كرد. می توان ایلات فارس زبان را به مناطق بیگانه زبان(ترك زبان وعرب زبان )فرستاد ودر انجا ده نشین كرد ودر عوض ایلات بیگانه زبان ان نقاط را به جای انها به ان نقاط فرستاده وساكن نمودسامی جغرافیایی را كه به زبانهای خارجی ویادگار تاخت وتاز چنگیز وتیمور است باید به نامهای فارسی برگردانید .باید مملكت را مناسب با مقصود تقسیمات جدید اداره نموده واسامی فارس واذربایجان وكردستان وعربستان را ترك کرد .
 
اگر مردم اذربایجان توانستند روزنامه های تركی را به اسانی بخوانندو به تركی چیز بنویسند.شعر بگوینددیگر چه نیازی به فارسی خواهندداشت میخواهم اموزش زبان فارسی را اجباری ومجانی وعمومی نمایند ووسائل این كار را فراهم كنند ..برای من تردیدی نیست كه بی هیچ زحمت ودردسری برای هیچ كس ومخالفتی از هیچ كجا به مقصودخواهیم رسید
بی انكه اذربایجانی ها احساس كرده باشند بعد ازپنجاه سال به زبان فارسی صحبت خواهند كرد باید این كار حتما به دست خود اذربایجانی ها صورت گیرد .....مطلب از دو حال خارج نیست یا اذربایجانی ایرانی هست یا نیست اگر هست ترك نمیتواند باشد ..اذربایجانیان خود باید پیش قدم شوند وزبان ملی خود را رواج دهند وتا كم كم زبان تركی كه یك زبان خارجی است از بین برود .
 
مقاله یگانگی ایرانیان و زبان فارسی – محمود افشار –
چاپ شده در ماهنامه آینده – شماره 2 سال چهارم - 1377
 


مرتبط با : فرهنگی , ادبی و آموزشی جامعه شناسی
.:: نظرات () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://assimilation.mihanblog.com
This Template  By Theme-Designer.Com