تبلیغات
مقاومت فرهنگی در برابر آسیمیلاسون وحفظ بروز رسانی فرهنگ سنتی

تورکی آذربایجانی
ما به فرهنگهای ملل احترام خواهیم گذارد
آسیمیلسیون فرهنگی
ن : آتیلا ت : سه شنبه 17 اسفند 1389 ز : 10:51 ق.ظ | +
آسیمیلسیون فرهنگیCultural assimilation

معنی لغوی آسیمیلسیون در فارسی معادل همگون سازی می باشد و به زبان ساده علمی اصطلاحی یعنی: مستحیل شدن فرهنگ و زبان قومی در قومیتی دیگر( قوم حاکم)

1-مستحیل شدن فرهنگ و زبان قومی که معمولا در اقلیت هستند به دو صورت ممکن است حادث شود

الف)بصورت مهاجرت

1-      مهاجرت داخلی که در داخل یک کشور از منطقه ای به منطقه ی ازکشور اتفاق می افتد که معمولا ناخواسته تحت شرایط جبری مانند جنگ ,بلاهای طبیعی,بیکاری و... را می توان نام برد

2-     مهاجرت خارجی که به خارج از کشور بیشترین عامل رایج در جوامع مخصوصاجهان سوم ودر حال توسعه و به علت بیکاری  ویا تحصیلات عالی به کشورهای توسعه یافته صورت می گیرد البته عوامل جنگی وپناهندگی های سیاسی نمی توان نادیده گرفت.

ب) عامل دوم بیشتر در قرون و دههای گذشته رایج بوده سلطه قومی که معمولا با جنگ بر منطقه ای حاکم میشد و یا بر اثر سیاستی حزبی یا قومی بر دیگر اقوام ساکن حاکم می شد

و دیگر اقوام معمولا مورد ظلم فرهنگی وغارت فرهنگی توسط قومیت حاکم در کشور واقع می شوند علت این سیاست همگون سازی بر مبنای استعمار منابع طبیعی  و انسانی قومی می باشد ویا اینکه بیشترین عامل ایجاد وحدت ویکپارچگی در یک کشور می باشد که بوسیله ابزارات گوناگون از طرف قوم حاکم صورت می گیرد انتخاب این ابزار بسته به نوع جوامع(از لحاظ پیشرفت و نوع فرهنگ و آگاهیهای اقوام تحت سلطه) ومنطقه( از لحاظ جغرافیای سیاسی ) و حتی زمان(درچه قرن و یا دهه ای واقع شود)دارد.

نوع ابزارات همگون سازی مورد استفاده که در جوامع قدیمی رایج بوده زور واجبار وحتی خشونت را می توان مشاهده نمود که از شدیدترن نوع ابزار می باشدو نوع دیگر با جعل وتحریف تاریخ اقوام تحت سلطه وتوجیح تاریخ قوم حاکم به منظور مشروعیت بخشیدن تسلط قوم حاکم که این ابزار از نوع متعادل می باشد ودیگر ابزار که در جوامع امروزی گریبانگیر همه ملتها وفرهنگهاست جهانی شدن و یا همان Globalizationکه به طور وسیعی در تمامی زمینهای کلیه جوامع اثرگذار است این ابزارها ( اینترنت, ماهواره, موبایل و...) کاملا آرام و حتی نامحسوس بوده و فرد مستحیل شده تقریبا از این تغییر راضی وراقب به این تغییر است چون رفته رفته این تغییر جزوی از ضرورت زندگی فرد می شودمرتبط با : فرهنگی , ادبی و آموزشی جامعه شناسی
.:: نظرات () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://assimilation.mihanblog.com
This Template  By Theme-Designer.Com