تبلیغات
مقاومت فرهنگی در برابر آسیمیلاسون وحفظ بروز رسانی فرهنگ سنتی

تورکی آذربایجانی
ما به فرهنگهای ملل احترام خواهیم گذارد
چرا تورکها نمیتوانند حروف ق و گ زبان فارسی را خوب تلفظ کنند
ن : آتیلا ت : یکشنبه 31 شهریور 1392 ز : 08:23 ب.ظ | +

پاسخ به این سئوال که چرا تورکها نمیتوانند حروف ق و گ زبان فارسی را خوب تلفظ کنند


برای مثال واژه های "اجاق، قیمه، قنداق، قشون" از زبان تركی وارد زبان فارسی شده اند. در مورد فارسی به تركی نیز نیاز به گفتن نمی باشد.

تاثیرپذیری عمده زبانی بیشتر در مناطقی اتفاق می افتد كه زبان رسمی توسط حكومت در گستره یِ تعاملات اداری و رسانه ای به عنوان زبان رسمی معرفی و بكار گرفته می شود. بنابراین با توجه به تاكید و توجه بیشتر به زبان رسمی این زبان روز به روز گسترده تر و تاثیرگذارتر از زبان محلی می شود. زبان تركی نیز در تعامل با زبان فارسی پیوسته تحت تاثیر واقع شده است. این اتفاق عامل ورود هجاهایی به زبان تركی شده كه اصالتاً در این زبان واج آرایی شناخته شده ای با آن معیار نداشته اند. برای نمونه واژه هایی كه از حرف ق به ویژه در ابتدای واژه بكار رفته است. تلفظی كه فارسی زبانان با معیار فارسی تهرانی از حرف ق دارند بیشتر شبیه حرف غ است؛ كه در برخی موارد حتی شنونده را دچار اشتباه می سازد: مثلقریب به معنی نزدیك و غریب به معنی دور. در حالیكه در گذشته در تلفظ این دو حرف در زبان فارسی تمایز مشخصی حاكم بوده است.

در تركی آذربایجانی امروزی نیز ق شبیه گ فارسی تلفظ می شود. همین تلفظ در برخی موارد موجب شگفتی فارسی زبانان شده و آنان این امر را دال بر عدم تلفظ صحیح به حساب می آورند. در حالیكه اینگونه تلفظ به ویژه در ابتدای كلمات حاكی از اصالت زبانی بوده و امری كاملاً زبانشناختی و علمی می باشد. همچنانكه فارسی زبانان حروف ث، ص و س عربی را به یك شكلِ واحد تلفظ می كنند؛ در حالیكه تمایز فاحشی در تلفظ  این اصوات موجود می باشد. و یا اینكه Th انگلیسی را كه در انگلیسی بصورت Alvelo-Palatal تلفظ می شود، به شكل (D(Alveolar تلفظ می كنند و معنی كلمه بكلی تغییر می یابد. مثال Day و They که در فارسی اغلب به یک شکل (دٍی) تلفظ می شوند، در حالیکه اولی به معنی روز و دومی به معنی آنهامی باشد.

آنچه حایز اهمیت می باشد این است که به هنگام ورود واژه های جدید با اصوات خاص از زبان مبدا به زبان مقصد کاربر زبانی با استفاده از تکنیک زبانشناختی Localization اقدام به بومی سازی تلفظ اصطلاح جدید جهت تسهیل در ادای تلفظ می نماید. مثلاً در زبان تركی اصیل حرف رهیچگاه در اول كلمه نمی آید. اما با ورود كلمه ای با این اوصاف به زبان تركی، كاربر ترك آن را بومی سازی نموده و طی فرآیند زبانی خاص آن را تلفظ می نماید. مثال: رضا كه ترك زبان اصیل با افزودن ای به اول كلمه آن را با نظام آوایی خود هماهنگ ساخته و به صورت ایرضا تلفظ می كند.

بنابراین، تغییرات و ناهمگونی های مشابه در تلفظ نشان از ضعف زبانی نبوده، بلكه اصالت زبانی و ظرفیت زبان را در پذیرش آواهای مختلف مشخص می نماید. تلفظ حرف ق هم به ظاهر بصورتگ بر همین قاعده استوار می باشد كه خود نقطه یِ قوت بر زبان تركی به شمار می آید، و بنابر نظر دهخدا تلفظ اصیل این حرف، تركی یا عربی می باشد زیرا " كلماتی كه دارای حرف قهستند عمدتاً یا عربی هستند یا تركی". 

لینک مطلب فوق   

درمورد زبان تورکی باید گفت اینها همه دلایل علمی دارند متاسفانه  اکثریت بعلت عدم تحصیل و آگاهی از گرامری و فونتیکی زبان تورکی از پاسخ درست وعلمی عاجزند

سئوال اول اینکه یک تورک زبان آنهم آذربایجانی نمیتواند فارسی را بدون لهجه صحبت کند یک دلیل علمی دارد و آنهم بعلت فونیتیکی بودن کامل زبان تورکی آذربایجانی است که باوجود کامل بودن فونتهای زبانی در این زبان(تورکی) در مقابل فونتهای ناقص و ناهماهنگ زبان فارسی این عارضه تلفظ در تورک زبانان بوجود می آید و همگان به اشتباه بر این باورند که به حتم زبان تورکی ناقص است 

نمونه ای نا چیز از دریای مثالها در زبان تورکی آنهم با دلیل علمی ومنطقی در ذیل:

در ابتدا باید تاکید براین نکته داشت که:

زبان تورکی مخصوصا شاخه زبان تورکی آذربایجانی  در تمام لغات و اسامی وافعال با حروف صداداربلند(A,I,O,U) و کوتاه(İ,Ü,Ö,E,Ə) هماهنگ میشود ( این هماهنگی در استابولی ضعیفتر است)(برای مطالعه یادگیری بهتر حروف صدادار بلند و کوتاه وماهنگی بین آنها به کتاب داغ خوروزو در همین وب مراجعه فرمایید)

لازم به ذکر است که حرف ق در زبان تورکی از حروف بی صدادار که دارای صوت

 بم میباشد و همیشه با پسوندها ویا کلماتی که دارای حروف صداداربلند(A,I,O,U)  همراه میشود

مانند qonaq,qoyun,qalın,qazmaq, qıyma,qaşıq, ocaq,aldıq,saldıq 

وهرگاه  حرف ق با کلماتی که دارای حروف صدادار کوتاه بیاید همان خاصیت صوتی خود را حفظ میکند واین کلمات از حروف بیگانه وارد زبان تورکی آذربایجانی شده اند

حرف گ وک در زبان تورکی از حروف بی صدادار که دارای صوتی زیر میباشد و همیشه با پسوندها و یا کلماتی که دارای حروف صدادارکوتاه (İ,Ü,Ö,E,Ə)همراه میشودمانندgəl,ged,göz,gül,gəmi,kimlik,kirpi,kəsər,əzdik, 

و هرگاه  حرف  گ وک با کلماتی که دارای حروف صدادار بلند بیاید تلفظ حروف بعد از آنها بحالت بمی تغییرتلفظ پیدامیکند و این کلماتیکه با حروف  گ وک شروع میشود و حرف مابعد آنها از حروف صدادار بلند میباشد از کلمات بیگانه وارد زبان تورکی آذربایجانی شده اند ویا اینکه با لهجه های مختلف بیگانه مستحیل شده اند مانند :   kar,kal,kor,gaz

به همین علت اغلب تورکان آذربایجانی قادر به تلفظ حروفات ناهماهنگ کلمات فارسی و غیره را ندارند برای مثال کلمه گاز را اغلب قاز تلفظ میکنند

در زبان تورکی هیچ کلمه و یا اسمی با حروف غ / ر / ژ شروع نمیشود و تمامی کلماتی که با این حروف شروع میشود از زبان بیگانه  وارد شده اند و هنگام تلفظ در زبان تورکی به تغییر صوت پیدا میکنند مانند غرور که در تلفظ  قرور تلفظ میشود(غ به ق) و مانند رادیو که ایرادیو تلفظ میشود ( ر به ایر) اما برای ژ کلا حرف ژ در زبان تورکی شاخه آذربایجانی حرفی ناشناخته و غریبی است نه در ابتدا و نه در میانه ای(در برخی مناطق آج را آژ تلفظ میکنند) کلمات کاربرد ندارد و تمامی کلمات وارداتی میباشد مانند ژاله / ژنتیک و.....

اما در مورد حرف غ و ی تسهیل کننده مابین دو حروف صدادار بلند و کوتاه است غ  برای مابین دوحروف صدادار بلند و ی  برای مابین دوحروف صدادار کوتاه

مانند: Başmağım(کفشم)

Yeməyim(غذایم)

 

 

 مرتبط با : فرهنگی , ادبی و آموزشی
برچسب ها : چرا تورکها نمیتوانند-حروف ق و گ-فارسی-را خوب تلفظ کنند-
.:: نظرات () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://assimilation.mihanblog.com
This Template  By Theme-Designer.Com